Quảng cáo điện tử

Quảng cáo điện tử

Digital Signage là một lĩnh vực phát triển khá sôi động và dần trở thành nhân tố không thể thiếu trong đời sống hiện đại, với bài viết này tôi sẽ giới thiệu tổng quan về Digital Signage, sau đó đưa ra kiến trú...

Read More

Chụp ảnh và khởi đầu

Chụp ảnh và khởi đầu

Trước khi đi vào trình bày nội dung bài viết về những kỷ năng, công cụ cũng như kiến thức cần thiết để theo đuổi sự nghiệp chụp ảnh, tôi muốn khẳng định tôi không phải là photographer chuyên nghiệp, tôi chỉ là kẻ...

Read More

9 Nguyên Tắc Bố Cục

9 Nguyên Tắc Bố Cục

Như tôi đã trình bày trong bài viết [chụp ảnh và khởi đầu] bố  cục là một trong những nhân tố quan trọng nhất để tao ra bức ảnh hợp nhãn. Dù chụp ảnh là một món nghệ thuật mà nghệ thuật là sự s&...

Read More

ISO, Aperture, và Shutter Speed

ISO, Aperture, và Shutter Speed

Ba yếu tố quan trọng, cơ bản nhất ảnh hưỡng tới chất lượng của một bức hình trong nhiếp ảnh là: ISO (độ nhạy sáng), Aperture (độ mở của ống kính), Shutter Speed (tốc độ cửa sập hay gọi nôm na là tốc độ chụp). Tất cả ba thông số trên đều có ...

Read More

Nghệ thuật ASCII (ASCII ART)

Nghệ thuật ASCII (ASCII ART)

Chỉ bằng sự lắp ghép từ những kí tự đơn giản, chúng ta có thể tạo ra những bức hình thú vị như dưới đây. Trong bài viết này tôi sẽ nói thêm một chút về môn nghệ thuật đặc biệt được  gọi là ASCII...

Read More

Ứng Dụng Ý Tưởng 7 Segment

Ứng Dụng Ý Tưởng 7 Segment

Seven Segment là một giải pháp rất phổ biến trong việc hiển thị số (0,1,2,...9) và kí tự đơn giản (dấu chấm, dấu than...) trên các hệ thống bảng điện tử. Ý tưởng chung là chỉ bằng việc bật và tắt các vị trí thích hợp ...

Read More

Ý tưởng tham lam (Greedy)

Ý tưởng tham lam (Greedy)

Trong mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày, công việc và nghiên cứu, con người phải luôn đối mặt với các vấn đề (problem). Có ai đó còn phát biểu: sống là một quá trình cố gắng để giải quyết những ...

Read More

Hệ thống nhận diện bảng số xe

Hệ thống nhận diện bảng số xe

Hệ thống tự động nhận diện bảng số xe, Automatic Number Plate Recognition (ANPR), là hệ thống sử dụng camera để thực hiện việc kiểm tra, xác định biển số của phương tiện một cách tự động, từ đó có khả năng hỗ trợ truy vấn các thông tin chi tiế...

Read More

Điểm ảnh YUV và RGB

Điểm ảnh YUV và RGB

Đơn vị cơ bản của một bức ảnh là điểm ảnh (pixel), mỗi điểm ảnh có thể được biểu diễn bằng n bytes dưới các hệ màu khác nhau và tùy theo định dạng mà ta có bố cục, cách sắp xếp các thành phần trong điểm ảnh sẽ kh&a...

Read More

K-Mean và Ứng Dụng

1. Giới thiệuThuật toán phân hoạch (clustering) thực hiện việc phân nhóm dữ liệu hay chia một tập dữ liệu lớn thành những tập nhỏ bao gồm các phần tử có sự tương đồng nào đó. K-Means là một thuật toán phân hoạch th...

Read More

Khoảng cách (Distance)

Khoảng cách (Distance)

Trong một lần leo núi, khi tôi trên đường đi xuống thì gặp 2 bạn trẻ đang leo lên, các bạn hỏi tôi từ đây lên đỉnh còn bao xa, tôi trả lời 400m. Đôi trẻ nghe xong cười rất tươi, tôi thì cười nguy hiểm. Thật ra...

Read More
1 - 14 of ( 14 ) records