Quảng cáo điện tử

Quảng cáo điện tử

Digital Signage là một lĩnh vực phát triển khá sôi động và dần trở thành nhân tố không thể thiếu trong đời sống hiện đại, với bài viết này tôi sẽ giới thiệu tổng quan về Digital Signage, sau đó đưa ra kiến trú...

Đọc thêm

Chụp ảnh và khởi đầu

Chụp ảnh và khởi đầu

Trước khi đi vào trình bày nội dung bài viết về những kỷ năng, công cụ cũng như kiến thức cần thiết để theo đuổi sự nghiệp chụp ảnh, tôi muốn khẳng định tôi không phải là photographer chuyên nghiệp, tôi chỉ là kẻ...

Đọc thêm

ISO, Aperture, và Shutter Speed

ISO, Aperture, và Shutter Speed

Ba yếu tố quan trọng, cơ bản nhất ảnh hưỡng tới chất lượng của một bức hình trong nhiếp ảnh là: ISO (độ nhạy sáng), Aperture (độ mở của ống kính), Shutter Speed (tốc độ cửa sập hay gọi nôm na là tốc độ chụp). Tất cả ba thông số trên đều có ...

Đọc thêm

Điểm ảnh YUV và RGB

Điểm ảnh YUV và RGB

Đơn vị cơ bản của một bức ảnh là điểm ảnh (pixel), mỗi điểm ảnh có thể được biểu diễn bằng n bytes dưới các hệ màu khác nhau và tùy theo định dạng mà ta có bố cục, cách sắp xếp các thành phần trong điểm ảnh sẽ kh&a...

Đọc thêm

K-Mean và Ứng Dụng

1. Giới thiệuThuật toán phân hoạch (clustering) thực hiện việc phân nhóm dữ liệu hay chia một tập dữ liệu lớn thành những tập nhỏ bao gồm các phần tử có sự tương đồng nào đó. K-Means là một thuật toán phân hoạch th...

Đọc thêm

Khoảng cách (Distance)

Khoảng cách (Distance)

Trong một lần leo núi, khi tôi trên đường đi xuống thì gặp 2 bạn trẻ đang leo lên, các bạn hỏi tôi từ đây lên đỉnh còn bao xa, tôi trả lời 400m. Đôi trẻ nghe xong cười rất tươi, tôi thì cười nguy hiểm. Thật ra...

Đọc thêm

1 - 14 of ( 14 ) records