Hệ thống nhận diện bảng số xe

Hệ thống nhận diện bảng số xe

Hệ thống tự động nhận diện bảng số xe, Automatic Number Plate Recognition (ANPR), là hệ thống sử dụng camera để thực hiện việc kiểm tra, xác định biển số của phương tiện một cách tự động, từ đó có khả năng hỗ trợ truy vấn các thông tin chi tiế...

Read More
1 - 1 of ( 1 ) records