Quảng cáo điện tử

Quảng cáo điện tử

Digital Signage là một lĩnh vực phát triển khá sôi động và dần trở thành nhân tố không thể thiếu trong đời sống hiện đại, với bài viết này tôi sẽ giới thiệu tổng quan về Digital Signage, sau đó đưa ra kiến trú...

Read More

Nghệ thuật ASCII (ASCII ART)

Nghệ thuật ASCII (ASCII ART)

Chỉ bằng sự lắp ghép từ những kí tự đơn giản, chúng ta có thể tạo ra những bức hình thú vị như dưới đây. Trong bài viết này tôi sẽ nói thêm một chút về môn nghệ thuật đặc biệt được  gọi là ASCII...

Read More

Ứng Dụng Ý Tưởng 7 Segment

Ứng Dụng Ý Tưởng 7 Segment

Seven Segment là một giải pháp rất phổ biến trong việc hiển thị số (0,1,2,...9) và kí tự đơn giản (dấu chấm, dấu than...) trên các hệ thống bảng điện tử. Ý tưởng chung là chỉ bằng việc bật và tắt các vị trí thích hợp ...

Read More

Ý tưởng tham lam (Greedy)

Ý tưởng tham lam (Greedy)

Trong mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày, công việc và nghiên cứu, con người phải luôn đối mặt với các vấn đề (problem). Có ai đó còn phát biểu: sống là một quá trình cố gắng để giải quyết những ...

Read More

Khoảng cách (Distance)

Khoảng cách (Distance)

Trong một lần leo núi, khi tôi trên đường đi xuống thì gặp 2 bạn trẻ đang leo lên, các bạn hỏi tôi từ đây lên đỉnh còn bao xa, tôi trả lời 400m. Đôi trẻ nghe xong cười rất tươi, tôi thì cười nguy hiểm. Thật ra...

Read More
1 - 5 of ( 5 ) records