9 Nguyên Tắc Bố Cục

9 Nguyên Tắc Bố Cục

Như tôi đã trình bày trong bài viết [chụp ảnh và khởi đầu] bố  cục là một trong những nhân tố quan trọng nhất để tao ra bức ảnh hợp nhãn. Dù chụp ảnh là một món nghệ thuật mà nghệ thuật là sự sáng tạo, không nên bị ràng buộc bởi những quy tắc nhưng một khi bạn chưa đạt được tới cảnh giới để có thể đưa ra những phá cách hợp lý thì một bố cục tốt theo những nguyên tắc được rút ra từ các đặc điểm của cảm nhận thị giác con người sẽ giúp bức ảnh dễ dàng được chấp nhận. Dưới đây là một vài gợi ý rất trực quan của Steve McCurry.

                                                                   

 

-- BIOZ --

Share :